MONTESSORI PŘÍPRAVKA

Montessori přípravku nabízíme pro děti od 3 měs. do 3 let.

Montessori přípravka slouží dětem i doprovoduAktivity dětí sada vektorové umění ilustrace k seznámení se s metodou a Montessori materiálem.
S dětmi pracujeme se specifickými pomůckami, které podporují jejich fyzický a psychický vývoj. S rodiči si popovídáme o aktuálních potřebách jejich dítěte a o tom, jaké aktivity mu lze nabídnout doma.
Přípravka významně ulehčuje pozdější začlenění do naší školky, dítě je orientované, dříve začne plně využívat možnosti metody Montessori. Děti se seznamují v malém kolektivu max. 5 dětí.

Programy

1) Dopolední program přípravky pro děti od cca 2 let:

– s doprovodem (od 8:00 – 12:00)
Po zvládnutí počáteční adaptace bude moci doprovod na část programu opustit třídu.
–  bez doprovodu (od 8:00 – 12:00)

Důležitou součástí výuky v přípravce je 2x týdně (úterý a čtvrtek) před dopolední svačinkou hodina certifikované angličtiny Joyful English, poznatky z těchto lekcí jsou každý den procvičovány a prohlubovány hravou formou.

V přípravce pobíhá Hudební školička: děti navštěvující v pátek dopolední přípravku, mají tento kroužek v rámci programu.
Neškolkové  děti od 1 roku – 3 let mohou Hudební školičku navštěvovat s rodiči (pátek  10.15 – 11.00). Cena 1250Kč za období  únor  – červen 2015

2) Odpolední program přípravky pro děti do cca 3 let:
– děti do cca 1 roku: středa 15:00 – 16:30 hod.
– děti od cca 1 roku: úterý 15:00 – 16:30 hod.

Třída pro děti je připravena smíšená třída. Děti nejsou rozdělovány podle věku ani pohlaví. Ve třídě je dětem i doprovodu k dispozici  paní učitelka. Rodičům dětí ukážeme, jak pracovat s dětmi touto metodou od nejútlejšího věku a to i v domácím prostředí. Poradíme s přípravou připraveného a bezpečného prostředí pro dítě, popovídáme si o aktuálních potřebách dítěte a o tom, jak ho lze zapojit do různých domácích prací a aktivit. S nabývajícími schopnostmi dítěte budeme postupně měnit i jeho prostředí, abychom vyhověli jeho specifickým potřebám.

Strava

Pro starší děti je v přípravce zajištěna dopolední svačinka a oběd. Doprovod má možnost ohřevu potravin, donesených z domova.

Dopoledne v přípravce

8:00 práce s pomůckami
9:00
elipsa, cvičení ticha a koncentrace, rytmika
9:30
praktický život – příprava svačinky, společné stolování, úklid po svačině
10:00
projekt, kreativní činnost, pokusy, práce s pomůckami
11:00
pobyt venku
12:00
praktický život – příprava oběda, společné stolování, úklid po obědě

Ceník

Dopolední přípravka
– s doprovodem 250Kč
– bez doprovodu 350Kč

Odpolední přípravka
– s doprovodem 100Kč

Platba je možná v hotovosti nebo převodem na číslo účtu 210 950 848/ 2010.

 

S dětmi pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky. Školka je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30. V naší školce je možné vybrat si z několika programů a kroužků vč. výuky angličtiny.

Kontakty

Třebízského 12
301 00 Plzeň

777 939 004 (Tlustá Lenka)
montessorimspampeliska@hotmail.com