Kroužky

Základní přehled:


pondělí  13:00 – 15:00  Předškolák

úterý 9:00-10:00 Angličtina Cookie and Friends Starter, 10:00 – 11:00  Sauna , 14:00 – 15:00 Angličtina Cookie and Friends A/B

středa 10:15 – 11:00   Plavecký výcvik  /  14:00 – 15:00  Malý vědec  / Vaření /  Tvořivá dílna

čtvrtek 9:00-10:00 Angličtina Cookie and Friends Starter,  14:00 – 15:00 Angličtina Cookie and Friends A/B

pátek 9:00-10:00  Hudební kroužek, 10:00-11:00  Pohybové hry v tělocvičně, 14:00 – 15:00   Hudebně dramatický kroužek

Aktivity dětí sada vektorové umění ilustrace V přípravce:


Kroužek angličtiny: Cookie and Friends Starter pro děti od 2 – 3 let  (úterý a čtvrtek od 9:00 – 9:45).

Hudební školička   (pátek od 9:00 – 9:45)
pro neškolkové  děti od 1 roku – 3 let  s rodiči  (pátek  10.15 – 11.00). Cena 1250Kč

Pohybové hry v tělocvičně (pátek od 10:00-11:00)

Popis kroužků:


Pohybové hry
Jóga pomáhá dětem lépe vnímat své tělo, naučí je odpočívat, ale také rozvíjet své sebevědomí. Lekce jógy pro děti jsou naprosto odlišné od těch pro dospělé. Dětem představujeme jógu zábavným způsobem a podporujeme u nich radost z pohybu.  Cvičení doprovázíme pohádkovými příběhy a básničkami, děti  zpívají písničky a pracují z obrázkovými kartami. Jógové pozice s dětmi cvičíme dynamicky (bez výdrží) a jsou vždy uzpůsobeny jejich věku.

Se Sokolem do života

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

V každé věkové kategorii jsou úkoly, které se plní v rámci hodin cvičení ve školce . 

 


Školák vektorové umění ilustracePředškolák
Program pro děti ve věku 4-7 let.
Děti zde rozvíjí matematické představy, připravují se na psaní a čtení a osvojují si znalosti z oblasti živé a neživé přírody. Vše s pomocí Montessori materiálu a pravidel, formou pokusů a názorných ukázek. Součástí každé hodiny je i projektová práce na konkrétní téma. Děti se učí samostatnosti, rozhodování a odpovědnosti. Logické myšlení prohlubujeme pomocí šachovnice a šachových figurek.


Děti a zeměkoule vektorové umění ilustraceProgram Cookie and Friends A/B je určen pro děti od 4 do 6 let.
Děti se učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, působí pozitivně na rozvoj smyslů, znalostí o světě, který je obklopuje, motorických dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání.
Dopřejte svým dětem, aby se angličtinu učily trochu jinak … v připraveném prostředí, s respektujícím přístupem, ohledem na jejich individualitu, ve skupině, kde starší pomáhají mladším a malí se učí od svých starších kamarádů a s lektorkou, která má nejen výbornou znalost anglického jazyka, ale je také vyškolena v principech Montessori pedagogiky.

Struktura hodiny: Každá lekce trvá 60 minut a najde se v ní čas na zábavné aktivity ve skupině i individuální přístup k dítěti. Při výuce používáme originální Montessori výukové materiály i pomůcky inspirované touto metodou. Mezi stěžejní pomůcky metody patří obrázkový slovník vytvořený do podoby pracovních karet.

Děti si prací s kartami osvojují aktivní používání slovní zásoby a gramatických pravidel anglického jazyka. Učí se vytvářet krátká anglická spojení, věty i porozumět mluvenému slovu. Názorné vnímání a multisenzoriální zkušenost umožňují dětem, aby si efektivně ukládaly nové poznatky do své dlouhodobé paměti a následně si je vybavovaly, když se vyjadřují v cizím jazyce.

Struktura lekce vychází z toho, že každé dítě je jiné a učí se jinak – někdo se lépe učí poslechem pomocí říkanek, písniček a hudby, někdo dává přednost pohybu a možnosti si vše vyzkoušet, někdo raději tvoří a učí se vytvářením nových věcí, některé děti raději pozorují a jiné se ptají a učí se díky neustálé komunikaci … proto jsou hodiny plné různorodých aktivit obsahující pohyb, poslech, hudbu a výtvarnou činnost.

Výukové materiály: K výukovým materiálům patří CD s hudbou, kterou děti znají z hodin. K hodinám patří i pracovní sešity s grafomotorickými aktivitami s možností vlastního dotváření, pro hlubší osobní vztah k materiálu a obrázkový slovníček  vytvořený v podobě pracovních karet.


Plavání

 

 


Malý vědec
Formou pokusů a názorných ukázek se děti seznamují se zákony živé i neživé přírody.

 


Tvořivá dílna
Děti se seznamují s tradičními i netradičními výtvarnými technikami. Při práci se snažíme se rozvíjet jejich estetické cítění a vytvářet vkusné a podnětné prostředí.  Téma je vždy  doprovázeno  tématickou básničkou,  písničkou nebo projektem.

V kroužku si děti osvojují také dějiny umění a to pomocí vyprávěných příběhů,  fotografií a názorných modelů.


Děti zpívají písně, barevné kreslené vektorové umění ilustraceHudebně dramatický kroužek
Zájmový kroužek pro děti od 3 let, bez doprovodu rodiče, pod vedením absolventky konzervatoře Plzeň. Spojení hudby, tance, rytmiky a dramatického vyjadřování u dětí  rozvíjí hudebnost hravou formou.

Kromě zpěvu, hraní na jednoduché bicí nástroje, tance a divadelních představení se děti učí  již prvnímu porozumění hudbě nebo seznámení s hudebními nástroji.
Obsahem hodiny jsou dětské písničky, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry,  poslech skladeb a hra na jednoduché hudební nástroje (dále doplňující výtvarné a  pracovní činnosti).
Učební doba:  jedna lekce týdně
Obsah učiva:  tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti


Ceník pro školkové děti, pokud v ten den nemají docházku ve školce

Ceník pro školkové děti

Sauna 35Kč/ návštěva sauny

V době státních svátků a školních prázdnin se výuka nekoná. Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve školném, které se v příslušném měsíci nijak nekrátí.
Platba je možná v hotovosti nebo převodem na číslo účtu 266 905 552/ 2010.

 

S dětmi pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky. Školka je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30. V naší školce je možné vybrat si z několika programů a kroužků vč. výuky angličtiny.

Kontakty

Třebízského 12
301 00 Plzeň

777 939 004 (Tlustá Lenka)
montessorimspampeliska@hotmail.com