Novinky

Ve školce se každý den něco děje. Dopoledne i odpoledne se vzděláváme, s dětmi sportujeme, zkoumáme a objevujeme. Podívejte se, co nás právě čeká.

17.8.2021 Výlet na Pohádkový statekPohádkový statek Břasy

vstup: 100Kč     

doprava: dle počtu účastníků

divadelní představení: Pohádková škola aneb Cesta zpátky do pohádky, prohlídka Pohádkové stodoly, krmení oveček a rukodělné dílničky 

s sebou: batůžek a lahev na pití

 

 

 

Montessori mateřská škola Pampeliška s.r.o.
se sídlem Třebízského 12, 301 00 Plzeň

Na základě Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných prostřednictvím zákonných zástupců v Montessori mateřské škole Pampeliška s.r.o, podle ustanovení §36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme:

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Registrační číslo   Přijat/Nepřijat

10        Přijat/a

12        Přijat/a

1          Přijat/a

15        Přijat/a

14        Přijat/a

11        Přijat/a

4        Nepřijat/a

3        Nepřijat/a

16      Nepřijat/a

13      Nepřijat/a

17      Nepřijat/a

8        Nepřijat/a

6        Nepřijat/a

5        Nepřijat/a

7        Nepřijat/a

9        Nepřijat/a

2        Nepřijat/a

21      Nepřijat/a

19      Nepřijat/a

20      Nepřijat/a

18      Nepřijat/a

Plzeň 31. 5. 2021
Eva Kroupová
ředitelka školy

Sportovní hry mateřských škol 2021SHSM-1-prac

Naše děti se 15.6. v dopoledních hodinách zúčastní  na školní zahradě Sportovních her mateřských škol 2021.

Prosím, dejte vašim dětem sportovní oblečení a obuv.

 

 

 

 

 

Děti a květiny vektorové umění ilustrace

Společné fotografování na školní zahradě

9.6.2021 od 9:30

 

Kreslené děti a jejich učitel venku vektorové umění ilustrace

 

V  mateřských školách od 26. 4. 2021


▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a
Plzeňském; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez  omezení počtu dětí
ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Test D'écouvillonnage Nasal | Vecteur Premium

 

 TESTOVÁNÍ 

Na přání některých z Vás nabízíme pokračování v pondělním testování dětí.
Jedná se o dobrovolné testování dětí MŠ antigenním testem (Lepu), které začne od pondělí 26.4.2021 a bude probíhat 1x týdně (pondělí) při příchodu do školky. Odběr bude probíhat stěrem z okraje nosu a budou jej provádět rodiče v šatně MŠ. 
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních v příloze (viz. Dokumenty)
Na testování se přihlaste předem, aby probíhalo co nejrychleji a nejbezpečněji.

Děti, co o testování nemají zájem, mají klasický příchod do MŠ a rodiče podepisují pouze čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Snažíme se maximálně o to, aby MŠ nemusela být z důvodu karantény uzavírána, což způsobuje Vám, rodičům, nemalé problémy.

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ bude povolena pouze pro vybrané skupiny dětí (ostatní mají stále distanční výuku).

Osobní přítomnost v MŠ je povolena dětem:
- které plní povinné předškolní vzdělávání
- děti rodičů IZS a krizové infrastruktury, ve věku 2-5let zapsaných k předškol. vzděl. - PŘÍPADNOU DOCHÁZKU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO PÁ 9.4.2021(do12:00h.)

o Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Šťastný karikatura děti venku na zelené louce vektorové umění ilustrace

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022

-bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v období od 4. 5. - 7. 5. 2021
-v případě osobního doručení přihlášky (pouze ve středu 5.5.2021)
- informace budou průběžně aktualizovány.

S ohledem na současná epidemiologická opatření v ČR MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání žádosti i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránkyemailu s elektronickým podpisem), poštou nebo v krajním případě osobním podáním ve škole). Čas odevzdávání žádosti není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení. Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena. 

Do MŠ je třeba v termínu od 4. 5.  do 7. 5. 2021 doložit:

- Žádost (viz.Dokumenty)

- Potvrzení od lékaře (očkování) - (viz.Dokumenty)

- Prostou kopii rodného listu

-  Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení)

(nezapomeňte na podpisy zákonných zástupců na dokumentech)

Veškeré potřebné dokumenty (žádost, potvrzení od lékaře) lze stáhnout na webu MŠ 

 

Doklady se podávají v termínu od 4. 5.  do 7. 5. 2021:

  •  preferujeme - poštou 
  •  datovou schránkou (ID Datové schránky MŠ: 6k7rgar )
  • emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 
  • V případě osobního doručení přihlášky (pouze ve středu 5.5.2021), prosíme o použití rezervačního systému, který bude spuštěn od 14. 4. 2021.

https://montessori-ms-pampeliska-s-r-o.reservio.com

                                                                                                                                                             Eva Kroupová, ředitelka MŠ

 

Vzdělávání, On-Line Vzdělávání, Ikona, E-LearningPočítač vektorové umění ilustraceOmezení provozu MŠ - distanční výuka 

Podle usnesení vlády ČR z 26.2.2021 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřských školách s účinností od 27.2. do odvolání.

Montessori mateřská škola Pampeliška s.r.o. musí být na základě tohoto usnesení v této době uzavřena pro prezenční formu vzdělávání. Po předchozí telefonické domluvě je možné předání osobních věcí a dokumentů.

 

Ošetřovné: informace o ošetřovném např. zde:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021 Vám přeje Pampeliška

 

23. 12.2020 - 3. 1.2021 – Vánoční prázdniny

Budeme se na Vás opět těšit v pondělí 4. 1. 2021

Děti a sněhulák vektorové umění ilustraceDo emailu jsme Vám zaslali Vánoční besídku, pokud Vám nedorazila, kontaktujte nás.   Děti a sněhulák vektorové umění ilustrace


 

 VÝLET NA FARMU MOULISOVÝCH

dne 25.6.2020

 

 

Program: Dojení a stloukání másla

                     Farmaření ve stodole

                     Péče o hospodářská zvířata

Odjezd: 8:00 

 Vyzvedávání dětí po obědě cca ve 13:00 

program-farmari-2019

 


Události v minulosti

3.6.2016  jsme zahájili v naší školce projekt
Zelená cesta s Ječmínkem
Více zde: http://jecminkova-cesta.webnode.cz

27.května 2016  jsme zahájili  v naší školce
projekt  MISA
Více zde:  http://misa-cz.com

ČERVEN 2014 
Vítáme Vás na nové adrese: Třebízského 12

.

 

S dětmi pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky. Školka je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30. V naší školce je možné vybrat si z několika programů a kroužků vč. výuky angličtiny.

Kontakty

Třebízského 12
301 00 Plzeň

777 939 004 (Tlustá Lenka)
montessorimspampeliska@hotmail.com