CENÍK

Celodenní program

Poplatek za stravování na den ( 2x svačina, oběd, nápoje ). 86 Kč.

Půlroční platba školného . . . . . . . . . . . .  sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . .  sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . sleva 10%

 

Polodenní programy

Poplatek za stravování (1x svačina, oběd, nápoje ) . . . 67 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

Předškoláci

Na soukromé školy se nevztahuje bezúplatné poskytování vzdělávání v posledním ročníku  mateřské školy – Zákon č. 561/2004Sb., § 123, odst. 2. Naše školka těmto dětem umožňuje zvýhodněné vzdělávání.

Poplatek za stravování (2x svačina, oběd, nápoje ) . . . 86 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

Mladší 3 let

Poplatek za stravování (2x svačina, oběd, nápoje ) . . . 86 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

 

Poplatek za stravování (1x svačina, oběd, nápoje ) . . . 67 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

Vyjímečná celodenní docházka………………........550  Kč
Vyjímečná do/odpolední  docházka………………..350 Kč

Vyjímečná celodenní docházka…………………350  Kč

Vyjímečná dopolední docházka.........................250Kč
Vyjímečná odpolední docházka…………….…..100 Kč

 

Slevy nelze sčítat.

Platba je možná v hotovosti nebo převodem na číslo účtu 266 905 552/ 2010.

 

Školka bude uzavřena ve školním roce 2023/2024 takto:

 26.říjen-27.říjen 2023, 23.prosinec 2023 – 02.leden 2024, 19.únor – 25.únor 2024, 28.března 2024 a ve státní svátky a dny pracovního klidu. Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školného a školné se v příslušném měsíci nijak nekrátí.

Ceník na šk.rok 2024/2025

Celodenní program

Poplatek za stravování na den ( 2x svačina, oběd, nápoje ). 86 Kč.

Půlroční platba školného . . . . . . . . . . . .  sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . .  sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . sleva 10%

 

Polodenní programy

Poplatek za stravování (1x svačina, oběd, nápoje ) . . . 67 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

Vyjímečná celodenní docházka……………….…400 Kč

Vyjímečná dopolední docházka..........................300 Kč
Vyjímečná odpolední docházka…………….…..150 Kč

Předškoláci

Na soukromé školy se nevztahuje bezúplatné poskytování vzdělávání v posledním ročníku  mateřské školy – Zákon č. 561/2004Sb., § 123, odst. 2. Naše školka těmto dětem umožňuje zvýhodněné vzdělávání.

Poplatek za stravování (2x svačina, oběd, nápoje ) . . . 86 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

Mladší 3 let

Poplatek za stravování (2x svačina, oběd, nápoje ) . . . 86 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

 

Poplatek za stravování (1x svačina, oběd, nápoje ) . . . 67 Kč

Půlroční platba školného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . sleva 4%
Celoroční platba školného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sleva 7%
Sourozenec při docházce
min. 3x týdně celodenní program . . . . . . . . . . . . . . . sleva 10%

Vyjímečná celodenní docházka………………........550  Kč
Vyjímečná do/odpolední  docházka………………..350 Kč

Slevy nelze sčítat.

Platba je možná v hotovosti nebo převodem na číslo účtu 266 905 552/ 2010.

Školka bude uzavřena ve školním roce 2024/2025 takto:

 29.říjen-30.říjen 2024, 23.prosinec 2024 – 03.leden 2025, 24.únor – 2.března 2025, 17.dubna 2025 a ve státní svátky a dny pracovního klidu. Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školného a školné se v příslušném měsíci nijak nekrátí.

 

S dětmi pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky. Školka je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30. V naší školce je možné vybrat si z několika programů a kroužků vč. výuky angličtiny.

Kontakty

Třebízského 12
301 00 Plzeň

777 939 004 (Tlustá Lenka)
montessorimspampeliska@hotmail.com